Midlertidig stopp skilt 300h

  • Hjem
  • Aktuelt
  • Fra sonekort til elektronisk parkeringstillatelse

Fra sonekort til elektronisk parkeringstillatelse

Ålesund parkering går nå over til å bruke elektronisk parkeringstillatelse istedenfor sonekort.

Dette vil forenkle hverdagen for de som bor i sonen. Sonekortet blir erstattet med elektroniskparkeringstillatelseligge, tillatelsen fornyes på nett, og skal du ha besøk trenger du ikke komme hit for å kjøpe besøkstillatelse. Dette kan du gjøre hjemmefra uten å være avhengig av våre åpningstider.

Tillatelsen vil koste kr. 500,- pr år for første bil, og 1000,- kr pr år for bil nummer to.

Alle som i dag har vanlige sonekort kan bruke dem frem til 1. januar. Da må elektronisk tillatelse være på plass.

Søk om parkeringstillatelse

Gamle sonekort kan leveres her på kontoret, så vil depositumet bli tilbakebetalt.

Nye retningslinjer