Midlertidig stopp skilt 300h

Ny parkeringsforskrift

Ny parkeringsforskrift trådte i kraft 1.1.17. Denne er ment for å rydde opp litt i bransjen, tilrettelegge for forflytningshemmede og elbiler, samt standardisere skiltingen også blant private parkeringsselskaper. Det er også innført nye takster for ileggelser.

Les mer her.Les mer her

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

http://pklagenemnda.no/