Midlertidig stopp skilt 300h

Nye regler for HC-kort

Det er nye regler for parkeringskort for forflytningshemmede. Fremt til 31. mars vil det fortsatt være mulig å søke om de gamle HC-kortene.

HC kort

Den nye forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede trådte i kraft 1. januar 2017. Der stilles det nye sikkerhetskrav til utformingen av parkeringskortene, såkalte HC-kort.

"Gamle" kort

Den nye typen kort er ikke klare enda. Ålesund kommunen kan derfor i perioden 1. januar – 31. mars 2017 utstede parkeringsbevis utformet i samsvar med de gamle kravene i forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering for forflytningshemmede.

Gyldighet

Slike parkeringsbevis som nå utstedes etter de gamle kravene, er gyldige ikke lenger enn til 31. desember 2017.

For alle som har fått innvilget slike kort tidligere, vil de være gyldige ut hele perioden de er utstedt for.

Søknad

Søknader som blir behandlet før 31.3.2017 blir behandlet på vanlig måte med vedtak fra 2-5år. Men korta som blir utstedt  får kun gyldighet til 31.12.2017. Det blir lagt ved et skriv på  at de må ta kontakt for å få utstedt nye kort ved utgangen av 2017 – altså ikke ny søknadsbehandling.

Les mer her om hvordan du kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Nytt søknadsskjema vil komme straks de nye kortene er på plass

https://alesund.kommune.no/_f/p1/i40892aba-33a0-428c-be0c-36aba189b13f/soknad-om-parkeringstillatelse-for-forflytningshemmende.pdf