Midlertidig stopp skilt 300h

Utsett av containere

Har du behov for å sette en container i gata, skal du være klar over følgende: Er det avgiftsparkering på stedet skal Ålesund Parkering as ha beskjed før containeren settes ut. De skal også ha beskjed når den blir fjernet fra stedet.  Dette er containerfirmaets ansvar.  Det er ikke tillatt å sette ut containere før slik beskjed er gitt. Prisen er den samme som for en bil. Det er kun Ålesund Parkering som gir tilatelse til at avgiftsplasser kan benyttes, og de tar leie for avgiftsplassen i den tiden containeren er utsatt.  

Om container blir satt ut i en boligsone gjelder de samme reglene. Containerselskapet skal gi oss beskjed om utsettelse og når den blir tatt inn. Prisen her er kr. 50,- pr dag.