Midlertidig stopp skilt 300h

Nye takster

Fra 04.01.2018 blir det endringer av takstene for Ålesund parkering AS og Sunnmøre parkering AS

 

 

 

Fra 04.01.2018 vil det bli endringer av takstene for korttidsparkering/ gateparkering til Ålesund parkering AS .

Heldagsparkering vil være uendret. 

De nye takstene er: 

20,- kr for 1. time

30,- kr for 2. time

 

Fra 04.01.20178 vil takstene for Sunnmøre parkering AS bli endret.

Taksten vil da bli: 

17.- kr pr. time

170,- kr pr døgn

Her vil det være avik på enkelte steder . Se skilting på stedet.