Midlertidig stopp skilt 300h

Utsendelse av faktura

Vi endrer våre rutiner på utsendelse av faktura i januar for de som har fast utleie.

Utsending i januar med forfall i februar.

Det blir sendt ut hvert kvartal.

Årsleie blir også sendt ut i januar.

Har du spørsmål ta kontakt på tlf.70162128 eller e-post til