Midlertidig stopp skilt 300h

SmartPark- Bedriftsløsning- Ny App

Informasjon til bedriftskunder som bruker SmartPark bedrift.

Fra og med 17. september vil gammel løsning avvikles. Det vil si at alle bedrifter som ikke har lastet ned og tatt i bruk ny SmartPark app og bedriftsløsning, ikke kan benytte gammel SmartPark bedrift for parkering i Ålesund.

Dette gjelder for Ålesund parkering AS og Sunnmøre parkering.

 

Siden vi ikke kan fjerne gammel SmartPark fra brukerne, må bedriften opplyse ansatte om denne ordningen.

Gammel SmartPark vil ikke være et gyldig betalingsmiddel, og ved bruk, vil dette kunne medføre ileggelser.