Midlertidig stopp skilt 300h

Storledbakken 5

Ved Storledbakken 5 er det endret parkeringsmønster til soneparkering for sone 4.

Soneparkeringen gjelder på høyre side av vegen  i kjøreretningen. Følg skilting på stedet.