Midlertidig stopp skilt 300h

Ny skilting i Storledbakken

Det er satt opp et all stans forbudtskilt i Storledbakken.

Dette på grunn av bygging av ny blokk .