Midlertidig stopp skilt 300h

Brunholmen parkeringshus åpnes 2.8.19

Brunholmen parkeringshus åpnes igjen etter noen uker med vedlikehold.

Det er lagt nytt gulvdekke i hele parkeringshuset.

Fra og med 2.8.19 er det åpent for normal drift.