Midlertidig stopp skilt 300h

LEDIG PARKERINGSPLASS VED KLIPRA

Vi har ledige parkeringsplasser inne i Klipra parkeringshus ved Bjønnadalen.

Er du intressert ta kontakt  på vår tlf. 70162128 eller mail til