Midlertidig stopp skilt 300h

Vårrengjøring av kommunale veier.

Ålesund kommune

Vårrengjøring av kommunale veier er i gang. Unngå bot- følg skiltinga.

 

ALL STANS FORBUDT

For de sentrumsgatene som har soneparkering vil vi sette opp skilter med "All stans forbudt", minimum 24 timer før arbeidet starter.

- Parkgata fra Grensegata til Utstillingsplassen ble skiltet med "All stans forbudt" 9.mai pga. gatevask. Skiltet fjernes etter endt arbeid.

- Keiser Wilhelmsgate fra nr. 64 og østover til Borgundvegen 8. ble skiltet med all stans forbudt på begge sider 9. mai kl.09.00 pga. fresing og ny asfalt. Skiltet blir fjernet etter endt arbeid.

- 15.mai skiltes Røysegata 17- 33 ( Røysebakken) med all stans forbudt pga. gatevask. Dette gjelder til 17.mai kl.18.00

- 15. mai skiltes Borgundvegen 38- 48 E med all stans forbudt pga. gatevask. Dette gjelder til 17. mai kl.18.00

De som ikke respekterer skiltingen vil bli bøtelagt og borttauet. Følg derfor med på skiltene der du parkerer minst en gang idøgnet ( se forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, § 12 undersøkelsesplikt).

PARKERING LANGS TOGRUTA

Det vil bli satt opp skilt med all stans forbudt langs togruta og Keiser Wilhelmsgate (fra  Steinovnen- Borgundvegen). Dette gjelder 16. og 17. mai. Biler i togruta vil bli tauet bort av politiet.