Midlertidig stopp skilt 300h

17. mai

 

- 15.mai skiltes Røysegata 17- 33 ( Røysebakken) med all stans forbudt pga. gatevask. Dette gjelder til 17.mai kl.18.00

- 15. mai skiltes Borgundvegen 38- 48 E med all stans forbudt pga. gatevask. Dette gjelder til 17. mai kl.18.00

De som ikke respekterer skiltingen vil bli bøtelagt og borttauet. Følg derfor med på skiltene der du parkerer minst en gang i døgnet (se forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr, § 12 undersøkelsesplikt).

PARKERING LANGS TOGRUTA

Det vil bli satt opp skilt med all stans forbudt langs togruta og Keiser Wilhelmsgate (fra Steinovnen - Borgundvegen). Dette gjelder 16. og 17. mai. Biler i togruta vil bli tauet bort av politiet.

PARKERE BIL

For å finne en trygg parkeringsplass og unngå kaos i sentrumsgatene, bør du være ute i god tid. Det er åpne og gratis p-hus på Torghallen, Rådhuset (Kremmergaarden) og Kipervika p-hus (under torget).

Merk at det er endrede regler for parkering i sentrum i forbindelse med 17. mai