Midlertidig stopp skilt 300h

Midlertidig stenging av Keiser Wilhelmsgate

Det er satt opp 370 skilt ( all stans forbudt) og vegsperringer i Keiser Wilhelmsgate fra nr. 26 til nr.42 på grunn av asfaltrering og vegvedlikehold. Dette gjelder i perioden 29.08.17 - 30.08.17.

Fra 30.8.17 - 01.09.14 blir Keiser Wilhelmsgata fra nr. 64 til Borgundvegen 8 stengt på grunn av asfaltering og vegvedlikehold. Det blir satt opp 370 skilt (all stans forbudt) og vegsperringer.