Midlertidig stopp skilt 300h

Ledige parkeringsplasser

Vi har noen ledige parkeringsplasser i Brunholmen parkeringshus og Klipra parkeringshus.

Ta kontakt på 70 16 21 28 om du er interessert.