Midlertidig stopp skilt 300h

Parkgata 22 ( Bo i by)

Fredag 13.10.2017 skal det utføres grunnundersøkelse på tomta. Derfor vil det ikke være mulig å parkere der fra torsdag ettermiddag til de er ferdig med undersøkelsen.

Vi ber alle som parkerer på denne tomta om å parkere på Nedre utstillingsplass denne dagen.

Er noe uklart ta gjerne kontakt med Sunnmøre parkering tlf.70162125