Ileggelse

Klage

Har du fått en ileggelse og vil klage? Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt bilfører/eier burde være kjent med ileggelsen. 

Klagen sendes til det parkeringsselskapet som har ilagt gebyret, og de behandler klagene fortløpende.