Utstillingsplassen

Soneparkering

Med gyldig tillatelse kan du parkere på offentlig gategrunn i angitt sone, forutsatt at du har gyldig elektronisk tillatelse og at det er plass i sonen.

>> Søk om parkeringstillatelse i sone her 

>> Se retningslinjer for soneparkeringSoneparkering Grensegata

Du kan ikke parkere i strid med gjeldende trafikkregler eller offentlige trafikkskilt som er satt opp inne i sonen. Tillatelsen gjelder ikke på avgiftsbelagte plasser. På disse plassene gjelder kun gyldig billett, Autoparq, Smart Park-brikke, Easy:Park.

Besøkende som ønsker å parkere i sonen, må benytte de avgiftsplassene som finnes i sonen eller skaffe seg midlertidig parkeringstillatelse som kan kjøpes på vår nettside av den som har bostedsadresse i sonen. Beboere i sonen har tilgang til besøkskort i henhold til gitt reglement, som kan lånes ut til besøkende

Soneparkeringen gjelder hele døgnet, hele uken. Kortest mulig stans for av- og pålessing eller av- og påstigning er tillatt uten sonekort.

Hvem får parkeringstillatelse?

  • Beboere medfolkeregistrert adresse innenfor soneområdet.
  • Midlertidig bosatte kan få tildelt parkeringstillatelse etter manuell søknad.
  • Studenter

Parkeringstillatelsen gjelder:

  • For det kjøretøy det er registrert og betalt for.
  • I den sone tillatelsen er gitt for
  • For den periode som er betalt for.

Parkeringstillatelsen gir:

  • Bedret parkeringsmulighet for beboerne innen sonen
  • Redusert mengde av langtidsparkering
  • Økt trafikksikkerhet
  • Redusert trafikk og støy.