Utstillingsplassen

Serviceparkering

Sone A kort har gått ut, og uniformerte arbeidsbiler kan nå parkere med Smartpark+ brikke eller bruke App (Smartpark eller Easy:Park) både i boligsonene og på avgiftsplasser.

Ta kontakt om du skal jobbe i byen og vi vil hjelpe til med å finne det beste alternativet.