Ileggelse

Klage

Har du fått en ileggelse og vil klage? Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt bilfører/eier burde være kjent med ileggelsen. 

Klagen sendes til det parkeringsselskapet som har ilagt ileggelsen, og de behandler klagene fortløpende.

For ileggelser etter 2.mai 2018 med QR kode må du klage her:

Skal du klage på en ileggelse fra april 2018? Da skal du bruke følgende skjema: