Utstillingsplassen

Utsett av containere

Har du behov for å sette en container i gata?

Da skal du være klar over følgende:

Ved avgiftsparkering

Er det avgiftsparkering på stedet skal Ålesund parkering ha beskjed før containeren settes ut.Vi skal også ha beskjed når den blir fjernet fra stedet.  Dette er containerfirmaets ansvar.  Det er ikke tillatt å sette ut containere før slik beskjed er gitt. 

Prisen er den samme som for en bil.

Det er kun Ålesund parkering som gir tillatelse til at avgiftsplasser kan benyttes, og de tar leie for avgiftsplassen i den tiden containeren er utsatt.  

I boligsone

Om container blir satt ut i en boligsone gjelder de samme reglene:

Containerselskapet skal gi oss beskjed om utsettelse og når den blir tatt inn.

Containere - pris i boligsone. Blir fakturert pr. uke 280.- + moms.

Vi fakturerer den som setter ut conteineren, ikke privatpersoner.