Parkering for forflytningshemmede (HC)

Skrevet .

Forflytningshemmede kan søke om parkeringstillatelse hos Ålesund kommune.

Med parkeringstillatelser for forflytningshemmede (HC-kort) kan du parkere på:

Med HC-kort kan du ikke parkere:

Søk om parkeringstillatelser for forflytningshemmede

Søkere må oppfylle følgende krav: